Testuj wiedzę! | Wyrównaj poziom
strona główna | szukaj
Testuj wiedzę!
Dlaczego warto rozwiązać test?
Zdając maturę i dostając się na studia zazwyczaj masz dobre podstawy z tych przedmiotów, które zdawałeś na maturze. Wśród przedmiotów podstawowych, które będziesz studiował na I roku w SGGW na pewno znajdą się również takie, z których w szkole średniej byłeś słabszy (np. z fizyki, matematyki czy chemii). Niewystarczające podstawy z tych przedmiotów powodują problemy ze zrozumieniem wykładów i ćwiczeń, kłopoty z zaliczeniami i są często przyczyną dużego stresu na I roku. Aby wyeliminować te problemy SPRAWDŹ POZIOM SWOJEJ WIEDZY.
 
Jak wygląda test?
Test składa się z 11 losowo wybranych pytań. Możesz sprawdzić swoją wiedzę z matematyki, fizyki lub chemii. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymujesz jeden punkt. Wynik poniżej 6 punktów świadczy o zaległościach z przedmiotu.
 
Przystąpienie do testu jest dobrowolne, ale zdecydowanie zachęcamy do sprawdzenia poziomu wiedzy. Nadrobienie ewentualnych zaległości może USTRZEC CIĘ PRZED STRESEM na I roku studiów.
Z jakich przedmiotów powinieneś rozwiązać test?

(znakiem X zaznaczono przedmiot, z którego powinieneś sprawdzić swoją wiedzę)

Kierunek studiów

M

F

Ch

Architektura Krajobrazu

X

 

 

Bezpieczeństwo Żywności

X

 

X

Biologia

X

X

X

Bioinżynieria Zwierząt

 

 

X

Biotechnologia

X

X

X

Budownictwo

X

X

X

Dietetyka

 

 

X

Ekonomia

X

 

 

Finanse i Rachunkowość

X

 

 

Gastronomia i Hotelarstwo

 

 

X

Gospodarka Przestrzenna

X

X

 

Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich

 

 

X

Informatyka

X

 

 

Informatyka i Ekonometria

X

 

 

Inżynieria Ekologiczna

X

 

X

Inżynieria Środowiska

X

X

X

Leśnictwo

X

X

X

Logistyka

X

 

 

Meblarstwo X X X

Ochrona Środowiska

X

X

X

Ochrona Zdrowia Roślin     X

Ogrodnictwo

 

 

X

Pedagogika

 

 

 

Rolnictwo

X

 

X

Socjologia

 

 

 

Technologie Energii Odnawialnej

X

X

X

Technika Rolnicza i Leśna

X

X

X

Technologia Drewna

X

X

X

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

X

X

X

Towaroznawstwo

X

X

X

Turystyka i Rekreacja

 

 

 

Weterynaria

 

X

 

Zarządzanie

X

 

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

X

X

X

Zootechnika

 

 

X

Żywienie Człowieka i Ocena Żywności

X

 

X

 


Category: Print
© SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wszystkie prawa zastrzeżone.